7. Doelen 2020

4 tot 5 maal per jaar hebben wij intervisie met de paardencoaches die aangesloten zijn bij Kreac. Verdeeld over het land zijn er verschillende groepen. Intervisie is van belang voor je professionaliteit. De definitie luidt: intervisie is een gestructureerd en frequent overleg van een groep professionals om werksituaties te verhelderen en te bewerken. Een vorm van collegiale consultatie met als doel het op peil houden of verbeteren van het functioneren van de (zorg)professional. Intervisie is niet debatteren maar leren. Intervisie is leren van jezelf, van situaties en van elkaar.

Wij paardencoaches doen intervisie soms netjes om de tafel maar heel vaak ook gaan we naar buiten en brengen we casussen in bij de paarden. Zo kunnen we oefenen en onze kwaliteit vergroten door met elkaar te reflecteren op eigen handelen

Gisteren brachten we de middag door met koffie, thee en stiften om gezamenlijk stil te staan bij onze doelen voor 2020 en om wensen, plannen en goede ideeën te delen. In maart 2020 is dat mogelijk wat aan de late kant maar desalniettemin was het waardevol.

Mijn belangrijkste doelen gaan over balans, een rokende schoorsteen en vooral heel veel blije klanten. Dat klinkt wat lafjes, is het niet? Een beetje gemiddeld. Wie wil dat nou niet? Maar blije klanten betekent méér kinderen die weten hoe ze voor zichzelf op kunnen komen, voor zichzelf mogen kiezen, zichzelf durven en willen zijn, meer kinderen die strakjes door kunnen groeien naar een krachtig, volwassen persoon die durft te vertrouwen op en in zichzelf! En van dat idee gaat alles in mij stralen!

Geef een antwoord