Over mij

Het vraagt moed om jezelf te zijn

Het vraagt moed om jezelf te ontwikkelen, om de dingen die je wil aanpakken aan te gaan. Of het nu gaat om stress en (over) spanning, om grote levensvragen of verwerking van verlies, het is een grote stap om te kiezen voor verandering  en voor persoonlijke ontwikkeling. En om daar begeleiding of ondersteuning bij te zoeken is nog een stap er achteraan. Ik weet het want ik heb zelf ook zo’n proces doorlopen.

Ik doe dit werk met de paarden uit liefde voor de eigenheid van de mens, het bij jezelf kunnen komen, op jezelf kunnen vertrouwen, het kunnen zijn wie je bent.

Ik wil het niet voor je oplossen en zeker niet van je overnemen. Ik ben nieuwsgierig naar jou, naar wat je wil en kunt, wat je dromen zijn. Ik loop graag een stukje met je mee en stel vragen die je helpen om de antwoorden te vinden die je nodig hebt.

Ik heb mijn opleiding tot Equine Assisted Coach® afgerond in 2018 aan de Keulseweg. In 2019 heb ik bij hetzelfde instituut de opleiding tot Equine Assisted Kindercoach afgerond. Daarnaast werk ik als hbo-verpleegkundige in de volwassenpsychiatrie. Ik heb 10 jaar gewerkt in de kinder- en jeugdzorg en ik heb meer dan 12 jaar ervaring binnen de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. De ervaringen uit die werkvelden hebben me geholpen om te worden wie ik nu ben, als mens en als coach.

Ik ben ingeschreven in het KREAC, het KwaliteitsRegister Equine Assisted Coaching® en ik ben aangesloten bij het CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten)

Behalve van paarden en mensen houd ik in het bijzonder van Rob, met wie ik samenwoon in Haastrecht in een fijn huis langs de Hollandsche IJssel. Ik heb geen paarden aan huis maar maak voor de coaching (dankbaar!) gebruik van een locatie in Zuid-Holland en twee in de provincie  Utrecht.

In mijn vrije tijd trek ik er graag op uit met Rob (zie foto), met mijn leenpaard, met de motor of met vrienden. Maar ik ben ook heel graag thuis om een middag met een boek en een kop thee op de bank door te brengen, waar in de praktijk altijd weinig van komt omdat onze logeerkatten en onze eigen katten me gaarne inzetten voor zaken waar een kat zijn personeel nou eenmaal graag voor inzet. Mijn partner noemt me meestal ‘rare’ en mijn vrienden omschrijven me als integer, betrouwbaar, open en doortastend. Coachees en patiënten benoemen met name het gevoel van veiligheid, mijn empathie en het oprechte contact zonder oordeel. En ik? Ik vind mezelf een mooi mens, en ook ik heb zo mijn sterke en minder sterke punten. Ik wil mezelf graag blijven ontwikkelen: een leven lang leren!

Over de naam

Het is een mond vol, de naam van mijn coachpraktijk. Je breekt er makkelijk je tong over. Als ik je de betekenis uitleg, begrijp je beter waarom ik er toch voor gekozen heb. 

Equi – had je misschien zelf al bedacht – betekent paard, of eigenlijk zelfs ‘met het paard’. Equus Ferus Caballus is de officiële Latijnse naam voor het gedomesticeerde paard zoals we het nu kennen.

Equilateral is een driehoek met 3 gelijke zijden. Deze driehoek staat symbool voor wat ik met mijn praktijk heel graag wil uitdragen: de gelijkwaardigheid tussen de coach , de co-coach (het paard) en de coachee. Ik heb geen antwoorden voor je, ik weet het niet beter. Sterker nog: ik weet het ook niet. We gaan samen op zoek: het paard en ik helpen je in je zoektocht naar je antwoorden.

Over de paarden

Over paarden gaan vele verhalen. De geschiedenis beschrijft verschillende versies. Zeker is dat het paard al zeker 50 miljoen jaar op de aarde leeft. In die tijd was hij niet veel hoger dan zo’n 50 cm en had hij geen hoeven maar tenen. In de loop van de vele eeuwen heeft het paard zich ontwikkeld tot het dier zoals we het nu kennen.

Het paard is een groepsdier. Hij leeft in een kudde en heeft zijn groepsgenoten nodig om zich veilig te voelen. Méér dan dat: om veilig te zijn. In de kudde heeft ieder paard zijn eigen taak. De één is een geboren leider, de ander voelt zich prettiger als bewaker. Een derde volgt gewoonweg graag. 

Net als bij mensen heeft ieder paard een eigen rol en bovendien een eigen karakter. Je zult het merken als je in contact komt met het paard, bijvoorbeeld in een coachsessie, dat hij een eigen mening heeft en zijn eigen sterke en minder sterke kanten. Laat helder zijn dat het paard altijd kiest wat het beste is voor de kudde en niet alleen voor hemzelf als individu. En vanuit de ‘persoon’ die hij is, zal hij doen wat er in zijn macht ligt voor het welzijn van de groep.

En wanneer jij je bij hem voegt en je geen wolf of leeuw blijkt te zijn, ziet hij jou als kuddelid en wil hij voor zijn veiligheid ook op jou kunnen vertrouwen.

Over de methodiek

De methodiek, waarbij onder andere kan worden gewerkt met voice dialogue of met de systemische visie, is gebaseerd op twee modellen:

1. Het model voor equine assisted psychotherapy (EAP) dat Greg Kersten en Lynn Thomas eind jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkelden voor de inzet van paarden bij psychotherapie

2. De intuïtieve coachmethodiek zoals ontwikkeld door Ben Hoogenboom, die zich richt op de inzet van het empathisch en intuïtieve vermogen van de coach

De opleiding equine assisted coach is NOBCO/EMCC inhoudelijk EQA-geaccrediteerd op practitioner niveau