Privacy Verklaring

Bij EquiLateral-coachen met paarden, hecht ik groot belang aan privacy van coachees. Om  jouw privacy te waarborgen hanteer ik een aantal kernwaarden 

 • informeren:​ ik wil je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom ik Persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacy-verklaring
 • verzameling beperken:​ ik let er nauw op dat de verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is
 • beveiligen:​ ik neem passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en ik eis dat ook van partijen die in opdracht voor mij werken of gegevens verwerken
 • recht van inzage en correctie:​ ik respecteer je recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe ik dit in de praktijk breng en jouw recht op privacy respecteer en bescherm. 

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruik van de website en de dienstverlening in mijn praktijk laat je bepaalde  gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend  de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave  duidelijk is dat ze aan de coachpraktijk EquiLateral worden verstrekt om te verwerken.  EquiLateral verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten  en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. De gegevens worden verzameld om je vragen  voorafgaand aan en omtrent mijn dienstverlening te kunnen beantwoorden. 

Ik kan de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW-gegevens, Burgerservicenummer
 • geslacht
 • emailadres
 • telefoonnummer
 • gegevens betreffende je (geestelijke en lichamelijke) gezondheid
 • de naam van je zorgverzekeraar
 • de naam van andere zorgverleners
 • tijdstip van je afspraak
 • betalingsgegevens 

Ik adviseer je om per mail geen vertrouwelijke en/of medische gegevens te sturen. Deze  behoren in een face-to-face of eventueel in een telefonisch contact verstrekt te worden en  niet per mail. Het contactformulier op mijn website is beveiligd 

Verstrekking aan derden
Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct  betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en EquiLateral of tenzij enige  wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. 

Beveiliging
Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot  persoonsgegevens te beperken. 

Bewaartermijn
De wettelijke bewaartermijn van persoonsgegevens is 5 jaar. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Voor vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering  van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact opnemen met coachpraktijk  EquiLateral. 

Verklaring